Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do świadczenia usług przez Serwis, prowadzony na stronie www.mwsalessolutions.pl.

Definicje

Administrator – MWSalesSolutions, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Rodzaje Cookies

Administrator używa Cookies Wewnętrzne, które służą do poprawnego działania Serwisu.

Cele gromadzenia danych

Cookies są wykorzystywane przez Administratora do poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz w celu gromadzenia anonimowych informacji o użytkowaniu serwisu.

Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania

Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są pliki cookies. Nasza polityka cookies jest dostępna pod adresem: www.mwsalessolutions.pl/polityka-cookies

Zabezpieczenia


Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Powyższa polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu serwisu www.mwsalessolutions.pl.