Polityka Cookies

1. Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady korzystania z plików cookies i podobnych technologii na stronie www.mwsalessolutions.pl prowadzonej przez MWSalesSolutions.

2. Definicje

Administrator – MWSalesSolutions, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Rodzaje Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Wewnętrzne w celu poprawnego funkcjonowania Serwisu.

4. Cel wykorzystania Cookies

Cookies są wykorzystywane przez Administratora do:
- zapewnienia prawidłowego działania strony www;
- ulepszania doświadczeń Użytkowników podczas korzystania ze strony;
- analizowania ruchu na stronie www.

5. Bezpieczeństwo

Dane gromadzone za pomocą plików Cookies są szyfrowane w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi. Administrator gwarantuje, że stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

6. Zmiana ustawień Cookies

Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień Cookies w każdym czasie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik ma także możliwość usunięcia Cookies w każdym momencie za pomocą dostępnych funkcji w używanej przez niego przeglądarce internetowej.

7. Inne technologie

Serwis może zawierać także inne technologie o funkcjach podobnych do plików cookies, takie jak local storage. Zasady ich używania są zgodne z niniejszą polityką.

8. Przepisy Prawne

Polityka jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, w szczególności z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.


Data ostatniej aktualizacji: 24 maja 2023.