Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MWSalesSolutions.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@MWSalesSolutions.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zapytania.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zapytania.
  9. Informujemy, że nie podlegają Panu/Pani decyzje, które są oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują skutki prawne lub w inny istotny sposób wpływają na Pana/Panią.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.


Data ostatniej aktualizacji: 24 maja 2023.